Hoppa till innehåll

Anläggningsenkäten: Överblick på de svar vi fick in

Arena Vattnet genomförde under vintern 2021/22 en enkät till alla klubbar inom vattensporterna, för att kartlägga vilka anläggningar som finns runt om i landet, och hur dessa fungerar för våra klubbar. Det här är en artikel i vår serie av utdrag och analyser av enkätsvaren.

(Om du eller din klubb missat att fylla i enkäten och vill delta i efterhand kan du kontakta projektledaren via denna länk för att få veta mer)

De fem idrotterna kanot, issegling, segling, rodd och motorsport på vatten, har tillsammans ca 600 medlemsföreningar, men med tanke på att flera av dessa är medlemmar i mer än ett Specialidrottsförbund (SF) är det snarare ungefär 550 unika föreningar. Totalt har vi fått 302 svar varav 50 st angivit att de har mer än 1 st idrott. Varje klubb har angivit vilken eller vilka sporter som de primärt utövar och baserat på detta såg vi att svarsfrekvensen var ca 50-60% från de respektive idrotterna, vilket kan betraktas som godkänt med tanke på att det är svårt att ni ut till alla. 30 av de svarande klubbarna har angivit att de sysslar med annan idrott, varav 11 st inte angivit någon av våra fem idrotter i fokus. Däremot kan vi se från deras svar att det oftast handlar om vindsurfing (Seglarförbundet) och Stand Up Paddling (Kanotförbundet). Några anger att de inte utövar någon sport.

Det är troligt att klubbar som har mer aktiv verksamhet och anläggning, och har etablerat kontakt och förtroende för sitt förbund, har känt sig mer träffade av enkätens information, och mer intresserade av att fylla i den. Vi behöver därför utgå från att de svarande klubbarna inte är helt och hållet representativa för helheten, och det är svårt att med säkerhet säga att svaren från enkäten går att applicera på hela gruppen vattensporter.

Några svarande upplever att frågorna inte är tillämpliga på deras verksamhet och uppfattar sig mest som en bryggförening, eller där verksamheten enbart handlar om motion, rekreation och friluftsliv för vuxna – om man känner inte riktigt igen sig i begreppen idrott och sport. (idrott=träningsbetonat, medan sport=tävlingsinslag)

Venn-diagram antal medlemmar i respektive idrottsförbund – överlapp indikerar att klubben utövar båda idrotterna. (baserat på enkätsvar)

I enkäten kan vissa samband utläsas, som exempelvis mellan de som svarat att de saknar tillgång till byggnad eller klubblokal, och de som saknar tillgång till markytor respektive faciliteter. Detta är också ett väntat samband eftersom faciliteter nästan alltid finns i en byggnad, och en byggnad är ofta kopplad till en markyta eller bryggor intill.

I nästa steg finns även samband mellan svarande som uppger att de har tillgång till byggnad, mark och faciliteter, och huruvida dessa klubbar håller nybörjarkurs och träningar för barn och ungdomar, eller för para-idrottare. Den typen av verksamhet gynnas ofta av tryggheten i en fast plats. Men det är inte ett krav, och det finns flera exempel på klubbar som valt att inte ha en fast punkt, och är nöjda med det.

Vill du läsa om mer detaljer och analyser från enkäten kan du hitta fler artiklar här på arenavattnet.se