Hoppa till innehåll

Öppet möte om anläggningar, med presentation av rapport

Hur ska framtidens anläggningar fungera? Hälften av våra klubbar uppger att de har stora renoveringsbehov för sin anläggning och samtidigt ställs högre krav på tillgänglighet, jämställdhet och hållbarhet. – Det behövs ny kunskap och koncept för nya former av anläggningar där vattensport kan bedrivas.

Det öppna mötet är ett tillfälle att ta del av den nya kunskap som sammanställts i den senaste rapporten: ”Platser för idrott och motion på vattnet” – ett material som klubbfunktionärer med fördel kan ta med sig vid möten och förhandlingar med kommuner eller andra aktörer.

Vi kommer bland annat titta på hur bryggor och förråd kan se ut, och vad som är en bättre eller sämre lösning. Vi tittar även på likheter och olikheter i behovet av förråd beroende på om det handlar om kajaker, optimistjollar eller motorbåtar. Fler analyser av detta slag, och många konkreta exempel att inspireras av eller diskutera kring.

Hur vill vi att framtidens anläggningar ska fungera?

Bryggan, förrådet och samlingshuset är våra mest grundläggande behov för anläggningen – och det behöver vi förmedla till kommuner och omvärlden för att kunna få de resurser och tillstånd som behövs för att driva den.

När?                   Torsdag 20 oktober, kl. 20.00-21.00

Var?                   Digitalt möte via Teams

Vem kan delta? Alla som är intresserade av anläggningar för idrott på vattnet. Framförallt ledare och organisatörer i klubbar och distrikt inom idrotterna kanot, issegling, rodd, segling och motorsport på vattnet (inklusive grenar såsom vindsurfing, SUP, offshore, osv.) Även andra är välkomna.

Program:

Projektledaren går igenom den senaste rapportens innehåll: analys av vattensporternas gemensamma nämnare, potential för samarbete och multifunktion, kartläggning av anläggningen olika funktioner och behov, samt ett antal exempel på befintliga klubbanläggningar som goda exempel. Avslutningsvis finns tid för frågor och allmänna diskussioner om anläggningar.

Ingen föranmälan behövs. Anslut dig direkt via denna länk. Länk till möte 27/10 kl.20.00.

Projektet Arena Vattnet startades under hösten 2021 och har jobbat med kartläggningar och analyser av våra anläggningar under 2022. Projektet fortsätter med steg 2 – utveckling av nya koncept och mallar – under 2023. Vill du veta mer? Kontakta projektledare via denna länk.