Hoppa till innehåll

PROJEKTET

Projektet Arena Vattnet är ett samarbete mellan flera svenska idrottsförbund, med stöd av Riksidrottsförbundet (RF). Tillsammans delar dessa idrotter den gemensamma förutsättningen att bedriva idrott på vattnet. Projektet inleddes under 2021 med ett förstudie-projekt, och har fortsatt 2022 med en kartläggning och analys av vattensporternas behov, möjliga samarbeten och spännande idéer kring framtidens anläggningar.

Arena Vattnet kommer att fortsätta även 2023 och framåt med att utveckla koncept, mallar och kunskap för att bygga framtidens hållbara anläggningar – med plats för fler!

Anläggningen är en del av platsen. Enbart en plats för idrott räcker inte för att kunna hålla organiserad verksamhet, det krävs även en form av fast anläggning – byggnader och konstruktioner som stöd för den idrottsliga verksamheten i naturen.

Hållbara anläggningar

Vi idrotter som använder naturens vatten som gemensam arena för träning, tävling och motion vill samarbeta för att utveckla och driva frågan om anläggningar och platser för idrott tillsammans.

Vi tror på att idrott på vattnet är en mångsidig och hälsosam aktivitet som stärker hela kroppen och utmanar sinnet för människor i alla åldrar. Dessutom ger det en närhet till naturen och friluftslivets värden för minskad stress och ökat välbefinnande.

Vi vill göra idrott på vattnet tillgängligt för alla genom att sänka de ekonomiska och geografiska trösklarna. Då behöver anläggningar finnas nära samhället, och vara utrustade med redskap och båtar att låna och lära sig med.

Vi tror på att anläggningar för vattensport kan vara fantastiska platser som ger stora värden tillbaka till både föreningar och samhället – och vill utveckla dem tillsammans!

Arena Vattnet drivs av projektledare Anette Önerud, tillsammans med representanter från alla de idrottsförbund som medverkar i projektet. Det är ett nytt initiativ, med inspiration från ”Framtidens idrottshall” – ett samarbete mellan fler olika inomhusidrotter för att ta fram underlag till multifunktionella idrottshallar.

Projektet arbetar nära de ideella föreningarnas verklighet och att besöka anläggningar och prata med medlemmar är en viktig del av projektet för att koppla varje moment till verkligheten och de behov som finns. Samtidigt har projektet också kontakt med både andra idrotter, RF-SISU-distrikt samt med andra intresseorganisationer för att bättre samverka där våra anläggningar möter omvärlden.

Kontakta oss gärna för att samverka eller utbyta kunskap om anläggningar och vattensport.