Hoppa till innehåll

Bryggan är anläggningens viktigaste del

Brygga vid havet, utformad för segling

Oavsett hur påkostat klubbhuset är, eller hur fint det är ute på vattnet, så kommer bryggan att vara avgörande för hur själva idrottsliga verksamheten fungerar, och hur smidigt det går att ha nybörjarverksamhet eller effektiva träningar. Dessutom kan en dålig brygga orsaka skador på både utrustning och personer. Därför är bryggan ofta i centrum när vi ska utveckla våra anläggningar för vattensport.

I samband med projektet Arena Vattnet har vi besökt flera olika klubbar runt om i landet, och ett generellt drag är att bryggorna är den del som får mest uppmärksamhet. Ofta är de noggrant omhändertagna, och även om det inte finns resurser eller utrymme för omklädningsrum eller fikarum, så har klubben satsat de slantar man har på sina bryggor. Och om resurserna saknas, så är bryggan alltid högst upp på önskelistan. Utan bryggan blir det helt enkelt ingen verksamhet.

Bryggor i olika utformning: Ibland är det viktigt med rejäl kaj mot stranden, och andra gånger med en skyddande L-form mot vågor och vind. Flera olika sidor och lång total kant mot vattnet är en fördel när många ska ut på vattnet samtidigt.

Bryggan behöver anpassas till platsens förutsättningar och ta hänsyn till väder och vind, men också till berghällar och gräs, branta sluttningar eller långgrunda stränder. Materialet utsätts för högt slitage, och en dålig brygga kan snabbt bli utsliten. Därför är det en god idé att tänka långsiktigt och investera i något som håller över tid.

En brygga som finns kvar under många år behöver vara flexibel och möjliggöra en mångfald av aktiviteter, speciellt när vi blickar mot framtidens anläggningar och ökad multifunktionalitet. Då är det viktigt att redan från början tänka på vilka olika verksamheter som kan få användning av bryggan.

Vad är bra för nybörjarverksamhet? Hur kan den användas av offentliga besökare? Vad händer om vi vill ordna en tävling?

Flera olika mindre bryggor som nås med hjälp av ramp från den högre strandkanten. Lämplig utformning för ungdomsverksamhet inom kanot och rodd. (vid segling behövs bredare ramper och bryggor)

Tips! Ska ni bygga en ny brygga, eller uppdatera en gammal? I denna skrift från Moderna Bryggor AB kan du hitta tips kring material, konstruktion, fästen och andra detaljer som gör bryggan bättre och mer hållbar. Länk till informationsskrift om bryggor.

Med små justeringar kan en brygga bli användbar för många olika verksamheter

Om du ska ut och paddla kanot, eller träna rodd behöver du en brygga med låg kant för att lätt klättra ner i de låga båtarna. Vanligtvis är bryggorna inte mer än 20 cm över vattenytan på dessa anläggningar, medan bryggor utformade för segelbåtar och motorbåtar oftast är betydligt högre eftersom de traditionellt är anpassade för att kunna kliva direkt från ut på större båtar gjorda för högre vågor. Om bryggor utformas med lägre kanter blir det möjligt för flera olika verksamheter att lägga till och lägga ut. Finns det behov av högre nivåer kan detta läggas till tillfälligt eller på specifika delar av bryggan. Man kan också göra nedgångssteg vid kanten som tar en hög brygga ner på 20 cm höjd.

En brygga avsedd för idrott på vattnet bör vara fri från fasta båtplatser eftersom dessa blockerar möjligheten att lägga tex. långa roddbåtar (10 meter) längs kanten, och kan bli ett hinder när nybörjare ska ta sig ut på vattnet och riskerar att skada de större privata båtarna.

Idrott på vattnet innebär nästan alltid att du lägger i och tar upp din utrustning vid varje tillfälle. Därför är bryggan bara en passage, och själva förvaringen sker i ett förråd på land som behöver vara lätt att nå. Bryggan kan med fördel vara helt fri från fasta platser och utrustning, och kan då användas på helt nya sätt från ena dagen till den andra.

Låg flytbrygga kombinerat med betongramper från stranden. Enkel lösning som fungerar för flera olika verksamheter (småskaligt)

För att underlätta ”passagen” ut på vattnet via bryggan är det en bra idé att ha ramper som komplement, istället för kanter som kräver ett lyft. På så vis kan vagnar med större båtar rullas direkt ut, och vid behov kan du bära din kajak eller något annat ned för rampen för att nå vattnet. Idag finns många bra lösningar för ramper. Både som fast betongramp direkt vid strand, och som flexibel trä-ramp monterad på en pontonbrygga. En kaj kan även utrustas med en kran för lyft av större kölbåtar och även för hjälp till para-idrottare.

En generell rekommendation för hur en lämplig brygga kan utformas, för en anläggningen med småskalig och multifunktionell idrottsverksamhet på vattnet:

  • Lugnt vatten, gärna i skydd av pir
  • Gedigen kaj eller fast brygga närmast land (gärna betong/stenkista) upp till ca 1 meter hög.
  • Låg flytbrygga 20-25 meter lång (ca 20 cm hög) med ramp från kajen.
  • Helst inga fasta båtplatser på bryggan som kan vara i vägen.
  • Minst en ramp (gärna 3 meter bred, av trä)
  • (Kran för lastning av större båtar till djupare vatten)
  • Fri väg fram till bryggan från förråd och med trailers.

Dessa rekommendationer för multifunktionella bryggor kommer under hösten att kompletteras och omsättas till ett underlag med utförligare tips för klubbar, kommuner och andra intresserade för att bidra till utveckling av framtidens anläggningar.


Projektet Arena Vattnet startades under hösten 2021 och kommer gå i mål med fas 1 under hösten 2022. Om du vill veta mer, om exempelvis arrendeavtal kontakta projektledare via denna länk.