Hoppa till innehåll

Förråd vanligare än klubbhus – utdrag rapporten om klubbarnas lokaler

Arena Vattnet genomförde under vintern 2021/22 en enkät till alla klubbar inom vattensporterna, för att kartlägga vilka anläggningar som finns runt om i landet, och hur dessa fungerar för våra klubbar. Det här är en artikel i vår serie av utdrag och analyser av enkätsvaren.

Roddanläggning med förråd. Båtar rullas in på vagn.

Byggnader och ägandeform vattensportsanläggningar

Frågorna om klubbens anläggning är uppdelade i ”byggnader” och ”mark/ytor”, med frågor om ifall klubben har tillgång, om den äger eller hyr, och i så fall vilken avtalstid som gäller. De svarande kan även ange vilken typ av byggnader eller lokaler de har.

Notera i Figur 1 till höger att 85% av klubbarna har tillgång till byggnad för sin verksamhet. Detta hänger ihop med siffrorna i Figur 2 nedan där vi ser tillgång uppdelat per olika typer av lokaler. Vanligast är att ha någon form av förråd och klubbhus (85-90%), medan knappt 70% har omklädningsrum.

Figur 1. Tillgång till byggnad

I Figur 2 kan vi också se att de flesta (ca 70%) av de klubbar som har tillgång till byggnad också äger och förvaltar denna själva. Näst vanligast är att hyra eller arrendera (ca 15-25% av de som har tillgång till byggnad). Ibland är byggnaden kopplad till marken eller den kringliggande anläggningens avtal, men oftast verkar klubbarna ha ett större eget ansvar för sin byggnad än för ytorna runt omkring.

Figur 2. Tillgång till olika typer av lokaler
Figur 3. Klubbarnas tillgång till omklädningsrum. (per idrott)

Att sakna tillgång till byggnad är ibland sjävvalt då klubben exempelvis är en intresseförening, eller då alla medlemmar hanterar sin utrustning själva och samlingar alltid sker utomhus. Men avsaknad kan också bero på att man förlorat en tidigare byggnad, och jobbar för att hitta nya möjligheter. Flera av de svarande i enkäten beskriver att man visserligen har tillgång till en byggnad, men inte är nöjd med läget eftersom den är sliten och behöver rustad upp, eller är för liten, eller saknar tillräckligt förrådsutrymme.

Notera också jämförelsen mellan Figur 2 och Figur 3 att andelen som har tillgång till omklädningsrum totalt sett är ca två tredjedelar av alla svarande, men om vi tittar närmare på vilka det är som saknar omklädningsrum är det framför allt seglingsklubbar och motorsport på vatten som antingen inte ens svarat på frågan, eller har svarat att man inte har direkt tillgång. Däremot har både kanot och rodd nästan allihop ett omklädningsrum. Det här kan delvis vara kopplat till om klubben har året-runt-verksamhet.

När det gäller olika typer av lokaler – som omklädning, gym och förråd, finns stor potential för samarbete där klubbar för motorsport på vatten eller seglingsklubbar exempelvis kan samarbeta med andra lokala klubbar som har omklädningsrum.  Ett utrymme kan också konstrueras på ett flexibelt sätt så att det blir ett multifunktionellt rum som kan användas till mer än bara ombyte.

Vill du läsa om mer detaljer och analyser från enkäten kan du hitta fler artiklar här på arenavattnet.se

(Om du eller din klubb missat att fylla i enkäten och vill delta i efterhand kan du kontakta projektledaren via denna länk för att få veta mer)