Hoppa till innehåll

Nuläge och förutsättningar


Jämförelse: anläggningar gör vattnet tillgängligt – mer än bara något vi tittar på från avstånd.
1. Tillgång till klubbhus (äger eller hyr) där 60% av klubbar äger och förvaltar sitt klubbhus själva. 2. Tillgång till mark och ytor: 63% av klubbar arrenderar marken för anläggningen. (utdrag från enkät till alla vattensportklubbar i Sverige 2022)
  • Bredda synen på vad som är en ”idrottsanläggning”.
  • Utöka den regionala samverkan för att uppnå möjligheten för friluftsidrotterna att verka och växa i vår region.
  • Se hur samlokalisering och ett skapande av ”hubbar” för friluftsidrott och -liv kan skydda mark och ändå göra den tillgänglig som idrottsarena.
  • Se till att regelverk och föreskrifter för naturvårdsområden och -reservat inte förhindrar friluftsliv och friluftsidrotter att verka där.
Isseglarforbundet-foto-Niclas-Ahlberg