Hoppa till innehåll

Stort engagemang när projektet presenterades för klubbar inom kanot och rodd:

Under senaste veckorna har vi på Arena Vattnet haft nöjet att träffa representanter för klubbar och från de olika idrottsförbunden för att berätta om projektet och de nya kunskaper som vi skaffat oss om hur våra anläggningar fungerar och hur det ser ut hos klubbarna.

Nyligen genomfördes träffar med roddklubbar och med kanotklubbar i samband med respektive förbunds årsstämma i mitten av mars 2022.

”Det finns ett stort engagemang för frågan om anläggningar hos många av de ansvariga ute i klubbarna.” Säger Arena Vattnets projektledare, och beskriver det som en känsla av att öppna dammluckorna när klubbar som brottats med dessa frågor på egen hand plötsligt har ett forum för att prata om saken. Det kan handla om utmaningar med att ordna arrendeavtal, eller hur man kan få sitt klubbhus och förråd att fungera bättre.

Bland roddklubbarna är det vanligt att föreningen bildades för över hundra år sedan på en plats som låg utanför tätorten och var helt ointressant för kommunen, men idag finner man sig plötsligt mitt i staden vid en attraktiv strandkant och klubben får en ny situation att förhålla sig till med ökade hyreskostnader och nya hänsyn att ta.

”När jag pratar med roddklubbarna kommer ofta denna typ av berättelser upp, och jag tror att det är viktigt att vi börjar titta på det i ett större perspektiv: hur vill vi att en anläggning för idrott på vatten ska se ut och fungera. Var ska den ligga? Vilka ska använda den? Vem är ansvarig för att det fungerar?” Frågar sig projektledaren och fortsätter vidare: ”Att klubbarna tillsammans med förbunden börjar ta tag i frågan om anläggningar är hög tid, och vi kommer behöva ett brett engagemang om vi ska kunna skapa skillnad på bred front. Anläggningarna är en förutsättning för verksamheten – och våra eldsjälar ute i klubbarna är en förutsättning för att anläggningarna ska fungera.”

Vid träffen på kanotkonventet förra helgen kom det bland annat en del frågor om hur man ska göra för att rent praktiskt komma igång med en renovering eller en ny anläggning. Något som det oftast inte finns så stor erfarenhet av i en ideell förening eftersom det görs så sällan – men i projektet Arena Vattnet är tanken att vi ska kunna samla denna typ av kunskap och erfarenheter så att det ska finnas någon att fråga eller en mall att följa. Sådana saker som vilka projektbidrag som kan sökas, eller ett exempel på planlösning för att få med alla viktiga funktioner.

”Här kommer vi att kunna hjälpa till genom att samla ihop goda exempel, men också genom att ta fram mallar för hur ett multifunktionellt förråd kan se ut för att du ska få in både kanoter, segel, åror och motorer, eller hur stora bryggor som är lämpligt för att fungera så bra som möjligt.” Berättar projektledaren för Arena Vattnet.

Under våren och sommaren 2022 kommer fler träffar att hållas där du som aktiv eller ansvarig i en klubb kan delta och hitta ny kunskap eller ny inspiration, men också för att kunna bidra och dela med dig av dina egna tankar eller hitta andra att samarbeta med för att utveckla framtidens anläggningar för vattensport.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *