Hoppa till innehåll

Platsen vid vattnet


Havet, sjön eller vattendraget – olika typer av vatten avgör verksamheten.

Hav, sjö eller vattendrag?
Figur 1. Typ av vatten, angivet som procent-andel av svarande per idrott.

Vind i seglen är en förutsättning för seglaren, och då vill du ha klubbens anläggning på en plats där du oftast får lagom mycket vind i seglen. Men för en roddklubb ska det helst vara så blank vattenspegel som möjligt om du utövar traditionell olympisk rodd där båtens kant ligger närmare ytan. Typen av vatten är ibland avgörande för vilken verksamhet som passar bäst, men ofta kan en flexibel anläggning fungera bra för många olika vattensporter beroende på säsong, väder eller klubbens medlemmars intressen.

Olika typer av vatten är lämpliga för olika typer av vattensporter – men det finns också stora överlapp. En sjö eller havsvik kan mycket väl ha klubbar inom alla fem idrottsförbunden, och där exempelvis en kanal eller älv möter öppet vatten finns goda möjligheter till variation beroende på säsong och väder.

Vi har undersökt vilket vatten som är vanligast bland våra klubb-anläggningar i Sverige, och vi kan se en tydlig skillnad mellan segling och de andra fyra sporterna (se Figur 1 med diagram). 60% av seglarklubbarna håller till vid havet, och resten vid sjöar. Medan de andra fyra (kanot, rodd, issegling och motorsport) har knappt 20% av sina platser vid havet – där är istället sjöar det vanligaste – och framförallt inom issegling. Att isseglar-klubbarna har nästan 70% av anläggningarna vid en sjö är starkt kopplat till var isen är som bäst. Den lägger sig tidigare, och påverkas inte lika mycket av väder och vind, därför är sjöar (framförallt runt mälardalen) dominerande inom isseglingens verksamhet.

Karta utsnitt Malmö, platser för vattensport vid olika typer av vatten.
Figur 2. Vattensportklubbar i Malmö – segling vid havet och kanot/rodd i kanaler, sjöar och andra lugnare vatten.

Bilden i Figur 2 visar ett exempel på klubbar med vattensporter inom samma kommun, men vid olika typer av vatten. Utsnitt Malmö.

Inom kanot och rodd ligger ca 50% av klubbarna vid en sjö, men många beskriver att de har närhet till både vattendrag och sjöar genom att anläggningen ligger vid ett utlopp, eller i ett område med många olika typer av vatten för träning. När en kanot- eller roddklubb ligger vid havet finns det ofta en blandad verksamhet där exempelvis kustrodd, havskajak eller Stand Up Paddling (SUP) ingår. Då är det också lättare att anpassa sig till väder och säsong.

Sammantaget är det intressant att se vilka grenar och sporter som behöver olika eller lika förutsättningar vid vattnet – och utifrån detta kan vi bygga nya samarbeten för evenemang och verksamheter.

Vill du läsa mer utdrag från Anläggningsrapporten? – klicka här för att få hela i pdf-form.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *