Hoppa till innehåll

3 Faktorer för nybörjarverksamhet


Vad kännetecknar anläggningar med nybörjarverksamhet?

Vad gör det lätt att prova på? Foto: Svenska Seglarförbundet

Arena Vattnet genomförde under vintern 2021/22 en enkät till alla klubbar inom vattensporterna, för att kartlägga vilka anläggningar som finns runt om i landet, och hur dessa fungerar för våra klubbar. Det här är en artikel i vår serie av utdrag och analyser av enkätsvaren.

3 faktorer som är viktiga för nybörjarverksamhet:

  1. Byggnader – En bra, trygg och tillgänglig anläggning, med toalett, omklädning, värme, ljus och säkerhet.
  2. Båtar – och annan utrustning som kan delas eller lånas ut till barn och vuxna som vill testa.
  3. Närhet – en anläggning på gångavstånd attraherar fler och behåller fler, helt enkelt eftersom det tar kortare tid, barn kan ta sig dit själva och det finns en anknytning till det egna samhället.

3 faktorer som spelar roll

Att ha nybörjarkurs för barn, unga eller vuxna är något som de flesta idrottsklubbar brukar göra, men på vissa håll är det ett mer etablerat koncept – som årliga seglarskolor för över hundra barn (varav de flesta aldrig blir medlemmar) – och på andra håll ett mer löpande välkomnande av nya medlemmar som får vara med på träningar och lära sig tillsammans med de etablerade utövarna. Här följer tre områden som kan vara viktiga att ha koll på för klubbar som ordnar nybörjarverksamhet.

1. När nya personer besöker klubbens anläggning är ofta det första intrycket viktigt för att ge en känsla av trygghet och att vara välkommen. Exempelvis om det finns en bra samlingsplats där ledaren syns och hörs ordentligt, och en plats att byta om eller lägga ifrån sig sin väska. Men det kanske vara betydelsefullt för många vuxna nya medlemmar om anläggningen är hel och fräsch, och det är tydligt hur den fungerar. En anläggning med byggnader som är trygga, tillgängliga och väl anpassade för verksamheten kommer att underlätta för planeringen och möjligheten att genomföra den verksamhet ni vill ha, men det är också viktigt eftersom nya personer som besöker platsen första gången kommer att påverkas av intrycket från anläggningen

Figur 1. 91% av klubbarna med nybörjarkurs har också klubb-ägda båtar och utrustning.

2. Nybörjarkurs för barn inom vattensporter kräver planering och ansvarstagande ledarskap – vilket nog ingen missat – men också att barnen får tillgång till båtar eller utrusning som passar dem utan att själva behöva betala – vilket ofta kan lösas av att klubben investerat i enklare utrustning eller att andra medlemmar lånar ut sina saker. Vi kan se utifrån enkätsvaren att klubbar som har klubbägda båtar eller gemensam utrustning i högre grad också håller nybörjarkurser. Det är viktigt att hjälpa barn och unga att kunna ta del av idrott, oavsett deras ekonomiska förutsättningar.

3. Närheten till en klubb eller en plats kan vara det som gör att en person tar steget för att testa. Om det inte finns en kanotklubb på din ort är det osannolikt att du kommer åka flera mil bara för att prova på, men om det däremot finns en anläggning på din väg till skolan eller jobbet, som du känner igen och lätt kan besöka, är det mycket mer troligt att du börjar. Enligt forskning från Riksidrottsförbundet har ungefär hälften av alla idrottande barn och unga mindre än 3km till sin träningsanläggning. Enligt svaren i vår anläggningsenkät kan vi se att 65-85% av våra anläggningar för vattensport ligger inom gångavstånd (viss variation beroende på idrott) – och detta är en bra och viktig förutsättning för att fler ska gå tillgång till våra idrotter i framtiden.

Figur 2. Gångavstånd till vattensport-anläggningen

En trygg och tillgänglig anläggning som är hel och fräsch och har tydlig ordning och anpassade utrymmen skapar trygghet och känsla av att vara välkommen för nybörjare. Det är också bra att ha utrustning som kan lånas ut eller delas av medlemmar för att minska egna kostnader.
Exempel på klubbägda båtar hos en segelklubb – vilket minskar egna kostnader för deltagare som är nybörjare eller vill prova på en annan gren. Det är dessutom ett mer hållbart sätt att utnyttja materiella resurser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *