Hoppa till innehåll

Multifunktionella konceptet

Grundidén för detta koncept handlar om att skapa multifunktionella anläggningar som kan användas av flera olika idrotter och på flera olika sätt. Genom att samarbeta kan vi frigöra mer resurser och öppna dörren för fler att idrotta. Diagrammet visar exempel på olika brukargrupper som potentiellt skulle kunna använda samma anläggning.


Fortsätt läsa om det multifunktionella konceptet:

Exempel på schema över aktiviteter på en vattensportsanläggning där både föreningar, skolor och offentligheten kan idrotta – ibland också samtidigt!
Visionsbild Arena Vattnet multianläggning. En plats där flera olika verksamheter möts, och samtidigt är öppet för allmänheten.