Hoppa till innehåll

Med inspiration från projektet Framtidens Idrottshall

En föregångare till projektet Arena Vattnet är det tidigare projektet Framtidens Idrottshall som genomfördes av White Arkitekter, Riksidrottsförbundet och ett samarbete mellan fem idrottsförbund som har inomhushallen som gemensam plats: Gymnastik-, Volleyboll-, Handboll-, Basket- och Innebandyförbundet.

Vad är viktigt i en idrottshall för den ska vara tillgänglig, praktisk och för att olika målgrupper ska kunna utöva sina aktiviteter i samma anläggning? Istället för att bygga en specifik gymnastikhall och en annan baskethall precis bredvid skulle vi kunna bygga multifunktionella och mer hållbara hallar där det är lättare att gå från en idrott till en annan, och lättare för flera klubbar att dela med sig av sin utrustning och sina kompetenser till varandra.

Bildmontage av White Arkitekter för projektet Framtidens Idrottshall

Framtidens idrottshall har inspirerat initiativet till Arena Vattnet, och tanken är att på samma sätt kunna skapa ett underlag för utveckling genom att samla kunskap, genomföra samtal och workshops och genom kreativt skapande utveckla nya idéer för framtidens anläggningar.

Utdrag från projektets egen beskrivning:

”En mötesplats i vardagen

Framtidens idrottshall är ett konceptmaterial som utvecklar idrottshallen som en plats som uppmuntrar till rörelseglädje och främjar hälsa.
Den skall göra vardagsrörelse tillgänglig för fler genom att möta idrottsföreningars behov för träning, tävling och matcher på ungdoms- och motionsnivå liksom skolans behov för undervisning i idrott och hälsa.

Framtidens idrottshall är inkluderande, tillgänglig och tilltalar en bred målgrupp oavsett kön, ålder, bostadsort eller funktionsvariation. I en tid med mer stillasittande och polariserad tillgång till idrott och hälsa verkar framtidens idrottshall för ett jämlikt idrottande genom låga trösklar och genom att fokusera på lusten till idrott, rörelse och det som finns runt omkring.

Läs mer om projektet hos White Arkitekter

Koncept: Bilder från projektet Framtidens Idrottshall/LOA Fonden