Hoppa till innehåll

Därför startade vi projektet Arena Vattnet

”Vi har nog tagit våra anläggningar för givet ganska länge, och lagt vårt fokus på idrottandet och sådant som arrangemang och ledarskap. Men vi har märkt att frågor om anläggningen blir allt vanligare och klubbarna söker råd i frågor om exempelvis arrendeavtal eller inför en renovering – och i vissa fall frågor som berör vår idrott på en mer strategisk nivå. Då behöver vi på förbundet vara mer redo att svara, och kanske driva frågorna mer aktivt.” Säger Theres på Svenska Seglarförbundet (SSF), som var en av initiativtagarna till projektet Arena Vattnet.

Utsnitt från förlagan ”Seglingens idrottsplats” (undersökning år 2020)

Under år 2020 genomförde SSF en undersökning bland sina medlems-klubbar, eftersom allt fler frågor uppkommit som berörde anläggningarna och det fanns ett behov av att förstå mer om hur det såg ut hos klubbarna för att bättre kunna ge det stöd som behövdes från förbundets håll. Enkätsvaren visade att det såg väldigt olika ut runt om bland klubbarna. Vissa har väldigt gamla lokaler som saknar moderna faciliteter, eller en liten anläggning utan tillräckliga förrådsutrymmen, medan andra har nyrenoverat för stora kostnader. Ofta var anläggningens nivå tydligt kopplad till verksamheten, och en viktig del av klubben.

Idén om ett samarbete tog form

SSF tog kontakt med de andra vattenidrotterna inom Riksidrottsförbundet (RF) och det visade sig att man inte var ensamma om att vilja jobba mer med sina anläggningar. Så tillsammans med några andra vattensporter gjordes en ansökan under 2021 till RF om att få genomföra ett gemensamt projekt för att utveckla framtida multifunktionella vattensportanläggningar. Projektet fick gehör och kunde komma igång redan under hösten. Den gemensamma ansökan blev också startskottet för att kunna samarbeta och lära av varandra mer i framtiden mellan de olika idrotternas förbund.

”Vi upptäcker hela tiden nya saker som vi har gemensamt mellan idrotterna, och det känns väldigt naturligt att samarbeta i frågan om anläggningar eftersom just den biten faktiskt lämpar sig väldigt väl för att dela på saker eller testa nytt. Det verkar också vara ganska vanligt att våra idrotter samarbetar även i andra länder, och vi kan låta oss inspireras en hel del av exempel på multifunktionella anläggningar i exempelvis Danmark och England.” Berättar projektledaren Anette Önerud.

Projektet Arena Vattnet startades under hösten 2021 och kommer gå i mål med fas 1 under hösten 2022. Om du vill veta mer kontakta projektledare via denna länk.